CAT 

#BREWINGTOGETHER
PROJECTES
ENTRENAMENT SENSORIAL
TALLER AVANÇAT DE DESCRIPTORS EN LA CERVESA

L’avaluador ha d’esforçar-se molt per tal d’arribar a produir una descripció satisfactòria i fidel d’una cervesa. Per això ha d’entrenar-se per ser capaç de distingir tota classe i mena de compostos químics que conformen el perfil sensorial de la cervesa. En l’actualitat aquest entrenament es fa de forma superficial i insuficient. La majoria dels avaluadors han fet algun curset sobre defectes i alguns descriptors. Però el nostre coneixement sensorial real de tot allò que es pot trobar en una cervesa «normal» és molt limitat.

Posem en marxa un curs que pretén compensar una part d’aquesta mancança permetent als participants un entrenament seriós i ample de la majoria dels descriptors «normals» de la cervesa. Es preveu posar els participants en presència de fins a una quarantena de descriptors. Els aprendran en estat pur, barrejats en aigua i en cervesa. I com que n’hi ha bastants, es preveu dur a terme el taller en diverses sessions.


MÉS PROJECTES

Vols saber-ne més ?